لیست قیمت به روز لیزر بانوان در بخش زیر آورده شده است تا شما بتوانید به راحتی به تمامی قیمت ها و جزئیات دسترسی داشته باشید.  دستگاه های موجود در کلینیک جهانشهر برای لیزر بانوان شامل دستگاه الکس و دایود می باشند که مناسب با طیف پوستی مراجعین و بر اساس صلاحدید پزشک کلینیک توصیه می شود.

لیست قیمت لیزر بانوان با دستگاه الکساندرایت یا الکس پرو

 

قیمت-لیزر-بانوان-دستگاه-الکس-پرو

قیمت-لیزر-بانوان-دستگاه-الکس-پرو

لیست قیمت لیزر بانوان با دستگاه دایود تیتانیوم

 

قیمت-لیزر-بانوان-دستگاه-تیتانیوم

قیمت-لیزر-بانوان-دستگاه-تیتانیوم

فهرست